Werk T-splitsing bij Frontmuur Noordwest

15 oktober 2019

Woensdag 16 oktober 2019 vervangen we de bermpaaltjes bij de T-aansluiting van de Frontmuur Noordwest die beschadigd zijn geraakt. Tegelijkertijd verwijderen we aan de andere kant een stukje oud fiets-/voetpad en bebording om een duidelijker verkeersbeeld te realiseren op het sluizencomplex. Van 9.00 tot 16.00 uur moet het verkeer over één rijstrook passeren nabij de noordbrug van de Westsluis. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige en vlotte passage voor het doorgaande weg- en fietsverkeer.
Werk paaltjes en asfalt