Laatste diepwand Nieuwe Sluis in 2020

18 december 2019

Aan het einde van het eerste kwartaal in 2020 maken we de laatste diepwand en cementbentonietwand voor de Nieuwe Sluis. De bentonietcentrale op het bouwterrein Zeevaartweg breken we vervolgens af. De kleine vlechtplaats met portaalkraan en de betoncentrale blijven op de landtong totdat deze wordt weggebaggerd om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis. Tot medio 2022 vinden in de bouwkuipen bij de sluishoofden volop complexe betonwerken plaats aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem.
Diepwand

De afgelopen periode zijn volop diepwanden gerealiseerd en afgewerkt. Tijdens het storten van betonnen wanden ontstaan op sommige plaatsen uitstulpingen. Deze worden verwijderd bij de diepwanden voor de sluishoofden (daar waar de deuren en bruggen komen). Dit om een soort folie tegen het beton te kunnen plaatsen waarna in fases het definitieve (en complexe) betonwerk van het sluishoofd wordt opgebouwd. In feite dienen de huidige diepwanden voornamelijk om een waterdichte bouwkuip te realiseren, de afwerking van het sluishoofd gebeurt binnen die wanden.

Afwerking diepwand nivelleerkanaal
De westelijke wand van het nivelleerkanaal is een diepwand, de oostelijke een combiwand. Het nivelleerkanaal dient om de sluis te vullen en leger te maken, afhankelijk van het waterpeil aan beide kanten van de sluis.  De betonnen diepwand met uitstulpingen moeten we glad maken voor een vlotte doorstroming van het water. De afwerking van de diepwand voor het nivelleerkanaal is goed zichtbaar geweest de afgelopen maanden. Het laatste deel bij het sluishoofd aan de kanaalzijde werken we in 2020 af in combinatie met de werkzaamheden aan het binnenhoofd. Omdat de diepwand van het nivelleerkanaal ook dient als primaire waterkering, moet deze op voldoende hoogte boven het huidige terrein komen. Diepwanden worden in de bodem gerealiseerd. De diepwand voor het nivelleerkanaal moest dus opgehoogd worden. Daarvoor is de bovenzijde van diepwand weggehakt om de wapening vrij te maken. Op deze wapening is nieuw vlechtwerk van enkele meters aangesloten. Vervolgens is er bekisting tegen geplaatst (houten wanden) waarin beton is gegoten. Op deze wijze is in stukken van ongeveer 30 meter lengte de diepwand van het nivelleerkanaal op hoogte gebracht. Bovenop dit nieuwe stuk wand is nog een stukje wapening zichtbaar. Daar komt later nog een betonnen plaat bovenop die het dak vormt van het nivelleerkanaal. Deze plaat doet ook dienst als een kade van de Nieuwe Sluis. De combiwand van het nivelleerkanaal is tevens de kolkwand van de Nieuwe Sluis. Deze wordt ook met beton en kadevoorzieningen afwerkt zodat schepen veilig kunnen afmeren.