Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Start heiwerk dienstenhaven

9 december 2019

Begin deze week starten de heiwerkzaamheden aan de dienstenhaven, deelproject van Nieuwe Sluis Terneuzen. Als alles volgens planning loopt, nemen we over twee jaar (eind 2021) een gloednieuwe dienstenhaven met gebouw in de Buitenhaven West in gebruik. De haven wordt 385 meter lang en op zijn breedst 95 meter.
Dienstenhaven

De dienstenhaven wordt straks gebruikt voor maritieme dienstverleners die een directe connectie hebben met het sluizencomplex van Terneuzen. De nieuwe plek is gunstig gelegen ten opzichte van de Nieuwe Sluis als deze gereed is. Naast de dienstenhaven, komt er ook een dienstengebouw en omliggende wegen. In het gebouw komt de Koninklijke Marechaussee, Boluda (voorheen Kotug) en Muller Maritime Holding. De vaartuigen van deze partijen komen in de dienstenhaven te liggen. Rijkswaterstaat heeft op dezelfde landtong de Nautische Centrale Terneuzen staan.

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden voor de dienstenhaven zijn in volle gang. Het bouwterrein op de Lange Middenhavendam is ingericht, grond is verplaatst en de inrit is aangepast zodat het werkverkeer voor het bouwterrein en de verkeersleiders die naar de verkeerscentrale moeten elkaar niet kruisen. Deze week starten we met het trillen van de nieuwe combiwand. We starten met één stelling. Begin 2020 volgt een tweede heistelling . We werken van noord naar zuid. Medio april 2020 zijn de heiwerkzaamheden gereed. In het tweede kwartaal van 2020 persen we circa 100.000 m3 zand om een nieuw stuk land/kistdam te creëren.

Overlast
We trillen van 9 december 2019 tot medio april 2020. De werkzaamheden liggen dichterbij de Terneuzense binnenstad  dan eerdere heiwerkzaamheden en kunnen geluid- en trillingsoverlast veroorzaken. We monitoren nauwkeurig het geluid, de trillingen en het grondwaterpeil.  Ook maakt het werkverkeer meer dan normaal gebruik gemaakt van de inrit naar het bouwterrein op de Buitenhaven.