Heien primaire waterkering Oost bij Middensluis

19 maart 2020

Van begin april tot begin mei 2020 heien en trillen we een gedeelte van de nieuwe, oostelijke primaire waterkering voor de definitieve situatie als de Nieuwe Sluis gereed is. De combiwand plaatsen we in delen op het bouwterrein bij de huidige Middensluis.
Combiwand

Voorafgaand verstevigen we de kade achter de ingekorte oostelijk remming van de Middensluis met vier palen. Dit veroorzaakt geen hinder voor de scheepvaart. We werken tussen 7.00 en 19.00 uur. In de omgeving staan trillings- en geluidsmeters om effecten te monitoren.

Primaire waterkering Oost
De primaire waterkering beschermt ons tegen water van de zee. De nieuwe kering loopt in het verlengde van de kade van de nieuwe dienstenhaven door het gebied van de huidige Middensluis tot achter de ingekorte oostelijke remming. In totaal gaan er in deze fase circa 62 buispalen en 59 planken gefaseerd de grond in. Wanneer we de definitieve wegen voor de Nieuwe Sluis realiseren, kunnen we ook de laatste delen van de waterkering plaatsen. Wanneer de huidige Middensluis gesloopt wordt en zijn functie in de primaire waterkering verliest, is de nieuwe oostelijke primaire waterkering volledig gereed.

Verstevigen kade
Vanwege de belasting op de bestaande grond (door terreinophoging en gewicht heikraan) voor het realiseren van de combiwand moeten we de kade achter de oostelijke remming Middensluis eerst verstevigen. De vier palen hiervoor trillen we begin april vanaf een heiponton op het water vanachter de remming erin. We hinderen het doorgaande scheepvaartverkeer niet.

Voorkomen hinder wegverkeer
Bij het plaatsen van de combiwand verzetten we de heistelling. Zodra deze de openbare weg nadert, zetten we twee verkeersregelaars in om stilstaan binnen het valbereik te voorkomen. Verkeersregelaars zorgen voor de doorstroming van het verkeer of leggen in geval van calamiteiten het verkeer veilig stil. Daarnaast is er afstemming met de Nautische Centrale Terneuzen om het verkeer zoveel mogelijk via de brug te leiden op afstand van de heiwerken. De heistelling moet op een moment ook de doorgaande weg oversteken. Dit gebeurt tijdens een brugopening wanneer het verkeer over de andere brug van de Middensluis rijdt. Ook controleren we tijdens het heien en trillen of de wegen in orde blijven.