Praktijkproef voor sloop Middensluis

4 mei 2020

Vanaf eind 2021 gaan we de huidige Middensluis slopen om ruimte te maken voor de Nieuwe Sluis. Dit is een flinke klus waarop we ons nu al voorbereiden. Uit vooronderzoek is gebleken dat nat slopen met behulp van explosieven de beste methode is. Daarom voeren we op donderdag 7 mei 2020 een praktijkproef met drie proefschoten uit ten oosten van de Middensluis. Proefschoten zijn kleine gecontroleerde explosies op testmateriaal om geluid en trillingen in de omgeving te kunnen meten. Met deze praktijkproef bepalen we de hoeveelheid explosieven die we kunnen inzetten voor de sloop van de Middensluis zonder dat er schade ontstaat in de omgeving.
Middensluis

Tijdens de praktijkproef, die circa anderhalf uur duurt na de ochtendspits, leggen we het doorgaande wegverkeer op het sluizencomplex een aantal momenten kort stil. Hiervoor maken we gebruik van verkeersregelaars. De afsluiting is kort voor aanvang van de proefschoten en op gepaste afstand van het terrein van de Middensluis. Het scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder. Zij worden via de verkeerscentrale geïnformeerd. De proefschoten voeren we uit tijdens het nivelleren, het verhogen of verlagen van het waterpeil, in de Oostsluis. De Middensluis is op dat moment niet in bedrijf in verband met laagwater. De proefschoten kunnen in de omgeving te horen zijn. De praktijkproef is niet te zien vanaf de weg. Ook voetgangers en fietsers houden we net als het wegverkeer vlak voor een proefschot kort even tegen.

Praktijkproef
Enkele dagen voor de proef installeren we aanvullende meetapparatuur in de omgeving om geluid en trillingen te meten en in de gaten te houden. Donderdagochtend 7 mei 2020 bereiden we de springtest voor. We zetten het terrein af en installeren de springstoffen op testmateriaal. De proefschoten vinden plaats met tussenpozen. Tijdens iedere explosie meten we geluid en trillingen. Als deze binnen de normen blijven, volgt pas een volgende explosie met iets meer springstof. Zo bepalen we hoeveel springstof ingezet kan worden bij de daadwerkelijke sloop van de Middensluis.

Natte sloop
Het plan is om de Middensluis onder water te slopen. Dat noemen we nat slopen. Hierbij zetten we mogelijk explosieven in. In de uitvoering is ruime ervaring met deze sloopmethode bij projecten in binnen- en buitenland en we zetten een ervaren springmeester in om het sloopproces te begeleiden. Eind 2021 starten we met de sloop van de Middensluis die een klein jaar zal duren. We gaan zo’n 64.000 m3 puin ruimen en 7.000 houten palen afvoeren.