Heiwerkzaamheden in volle gang

30 april 2020

De omgeving kan geregeld heiwerken horen die afkomstig zijn van ons project. De komende tijden heien we op drie plekken, namelijk op de Schependijk, de primaire waterkering naast de Middensluis en de primaire waterkering in de Buitenhaven-West.
Werkzaamheden Buitenhaven West

Tot medio mei 2020 heien we de fundering van de nieuwe loods voor Rijkswaterstaat op de Schependijk. Tegelijkertijd zijn we ook nog bezig met het heien en trillen van een gedeelte van de nieuwe, oostelijke primaire waterkering voor de definitieve situatie als de Nieuwe Sluis gereed is. Deze combiwand plaatsen we in delen op het bouwterrein bij de huidige Middensluis.

Werk Buitenhaven West
Tot oktober 2020 werken we aan een nieuwe keerconstructie die onderdeel is van de primaire waterkering in de Buitenhaven West. Ook realiseren we nieuwe aanmeervoorzieningen voor de scheepvaart tot en met de zomer van 2021. Een groot gedeelte van het werk voeren we uit vanaf het water. Het gaat dan om het heien/trillen van de palen die als ligplaats gaan dienen, het afwerken van de palen met afmeervoorzieningen voor de scheepvaart, het baggeren van de bodem en het plaatsen van een deel van de damwand van de nieuwe keerconstructie.  De overige werkzaamheden vinden plaats in het bestaande dijklichaam, waardoor we ook vanaf land werken. Dit zijn onder andere grondwerken, een deel van de damwand aanbrengen en verankeren.

Werkuren
Hei- en trilwerkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. We houden tijdens het werk het geluid en de trillingen die we produceren in de gaten.