Nieuwe afmeerpalen Buitenhaven West

19 juni 2020

Ter hoogte van de damwand in de Buitenhaven West plaatsen we nieuwe afmeerpalen voor de binnenvaart. Dat gebeurt gefaseerd over een periode van ongeveer twintig weken.
Buitenhaven West

Vanaf maandag 22 juni 2020 starten we aan het zuidelijke deel van de damwand met het plaatsen van de eerste negen   afmeerpalen. De afmeerpalen trillen we vanaf een kraanponton  in de bodem.  Vanaf september plaatsen we nog 25 afmeerpalen  richting het noordelijke deel van de damwand. In totaal worden 34 afmeerpalen geplaatst. De daadwerkelijke uitvoering neemt ongeveer twaalf   dagen in beslag, maar voeren we gefaseerd uit. Dat heeft te maken met het boren van de groutankers in de damwand. Dat werk moet voor het plaatsen van de afmeerpalen gebeuren. Het plaatsen en afwerken van de afmeerpalen is eind november afgerond.

Groutankers afstellen
Nadat de afmeerpalen zijn geplaatst, spannen we de reeds aangebrachte groutankers af. Dit voorkomt het ontspannen van de groutankers, wat kan gebeuren als de damplanken iets nazakken door het trillen van de afmeerpalen.

Scheepvaart
De werkzaamheden vinden plaats buiten de vaargeul van de scheepvaart. Er is dan ook geen hinder voor passerende scheepvaart. Wel dient de scheepvaart snelheid te verminderen tijdens het passeren van de werkzaamheden. De afmeerpalen in de Buitenhaven West zijn gedurende de werkzaamheden niet beschikbaar voor de scheepvaart. De noodsteigers zijn wel beschikbaar.