Bouwkuip buitenhoofd wordt voorzien van onderwaterbeton

22 juli 2020

Na de droge en de natte ontgraving van het buitenhoofd is het straks tijd voor het aanbrengen van onderwaterbeton op de bodem van de bouwkuip. Begin augustus 2020 wordt de bodem van de bouwkuip van het buitenhoofd voorzien van een laag onderwaterbeton van ongeveer een meter dik. Op 4, 5 en 6 augustus vindt de betonstort 24 uur per dag plaats.
Betoncentrale Zeevaartweg
Betoncentrale Zeevaartweg

Dag en nacht werken
Het storten van het onderwaterbeton is een volcontinu proces dat 24 uur drie dagen achter elkaar doorgaat. Dat is nodig om de kwaliteit van de betonnen vloer van de bouwkuip te waarborgen. Het onderwaterbeton produceren we in de eigen betoncentrales op ons bouwterrein. We maken  circa 160 m³ beton per uur. Hiervoor is onder andere zestig ton cement nodig. Dit cement wordt aangevoerd vanuit België met twee bulkwagens per uur. Om de aanvoer van dit cement ook bij calamiteiten te borgen, ligt een schip klaar als back-up. Het benodigde zand en grind voor het onderwaterbeton wordt overdag aangeleverd met schepen.

Beperken hinder
Omdat de betoncentrale op het bouwterrein staat, zijn er geen transporten met betonmixers via de openbare weg. Op het bouwterrein worden de opstellocaties bij de bouwkuip en transportroutes via de bouwwegen voor werkzaamheden nauwkeurig afgestemd op andere werkzaamheden, veiligheids- en geluidsaspecten. In de planning wordt rekening gehouden met geluidsluwe uren tussen 23.30 en 5.00 uur door op dat moment geen aanvoer met cementwagens over de weg te laten komen. In de overige uren is de aanvoer nodig om te voorkomen dat de productie stilvalt. De betoncentrale zelf, het vervoer van het beton met de betonmixers over het bouwterrein en het storten van het beton zal ook in de nacht doorgaan. Deze geluiden, zoals bijvoorbeeld de achteruitrijalarmen van de betonmixers, kunnen in de omgeving te horen zijn. 

Veilig werken in droge bouwkuip
Pas als het onderwaterbeton is uitgehard, pompen we de bouwkuip leeg. De dikke betonvloer en bemaling zorgen ervoor dat de opwaartse druk beperkt blijft en de vloer niet kan opbarsten. Zo kunnen onze mensen vervolgens  veilig de complexe betonwerken uitvoeren aan de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem. De droge bouwkuip van het buitenhoofd is circa 25 meter diep. Voorbijgangers kunnen de werkzaamheden vanaf het uitkijkpunt volgen.

Huisvesting
Voor de complexe betonwerken is veel mankracht nodig. Daarom worden er ook arbeidsmigranten ingezet om de klus te klaren. In nauwe samenwerking met de gemeente worden deze medewerkers, vanaf medio september, gehuisvest in het reguliere woningaanbod. Omwonenden worden hierover nader geïnformeerd.