Extra bouwketen voor personeel complexe betonwerken

17 augustus 2020

In het najaar van 2020 starten de complexe betonwerken aan het buitenhoofd, enkele maanden later gevolgd door het binnenhoofd. Voor deze werkzaamheden is meer personeel nodig. Daarom plaatsen we in voorbereiding op dit werk tien extra bouwketen op het bouwterrein ter hoogte van de Westsluis.
Buitenhoofd

Verkeersmaatregelen
Het plaatsen van de extra bouwketen doen we op maandag 24 en dinsdag 25  augustus 2020,  buiten de spitsuren    tussen 09.00 en 16.00 uur. Op de rijbaan van de bypass van de Westsluis plaatsen we een mobiele hijskraan. Daarvoor is een wegversmalling nodig waarbij slechts één rijbaan beschikbaar is voor het wegverkeer. We zetten  verkeersregelaars in. Het verkeer leiden we zoveel mogelijk langs de noordbrug van de Westsluis. Zo is er minder hinder voor het wegverkeer.

Werkzaamheden duren één dag
Het op-   en afbouwen van de hijskraan kost enkele uren. Rond de middag plaatsen we    de tien    bouwketen zo vlot mogelijk vanaf de vrachtwagen over het hek op het bouwterrein. Uit veiligheidsoverwegingen zetten we  tijdens het hijsmoment zelf het wegverkeer over de bypass tijdelijk stil. De   hijswerkzaamheden duren slechts één   werkdag. Het scheepvaartverkeer ondervindt  geen hinder van de werkzaamheden.