Plaatsen extra leiding over de weg tussen West- en Middensluis

4 december 2020

Tussen de Westsluis en de Middensluis, ter hoogte van Frontmuur Noordwest, wordt een extra leiding over de weg geplaatst. Doet doen we op 7 december. Tijdens het plaatsen wordt het wegverkeer kort gestremd.
Leidingen over weg bij frontmuur Noordwest
Leidingtracé over weg bij frontmuur Noordwest

Stremming wegverkeer

De leiding wordt vanaf het bouwterrein van de Nieuwe Sluis boven de weg gehesen en op de reeds bestaande leidingen geplaatst. Tijdens de hijswerkzaamheden wordt het wegverkeer ter hoogte van de hijswerkzaamheden gestremd. We streven ernaar om de stremmingsduur zo kort mogelijk te houden. Daarom voeren we dit buiten de spitsuren uit. Ook houden we zoveel mogelijk rekening met de dienstregeling van het busverkeer.

Voor de stremming zetten we verkeersregelaars en wegsignalering in.

 

Extra leiding voor bemaling

De extra leiding is nodig om bemaling t.b.v. de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis uit te voeren. Door middel van deze leiding kan bemaling aan de Buitenhaven plaatsvinden, waarbij de weg ongehinderd wordt gekruist.