Laatste loodjes werk Goessekade

9 februari 2021

In 2019 zijn we gestart met de verlenging van de Goessekade met circa 440 meter voor de realisatie van meer ligplaatsen voor de scheepvaart. De nieuwe kade is eind 2020 in gebruik genomen. De komende weken leggen we de laatste hand aan de afmeerpalen en de bodembescherming. Eind februari 2021 is de gehele Goessekade gereed.
de vernieuwde Goessekade

Afronding afmeerpalen

De zes voormalige afmeerpalen waren sterk verouderd, deze hebben we verwijderd. Daarvoor zijn tien nieuwe afmeerpalen in de plaats gekomen. De afmeerpalen voorzien we tot half februari van kathodische bescherming. Kades en afmeerpalen hebben voortdurend te maken met de invloeden van stromingen op metaal. Dat veroorzaakt corrosie aan de kadewand of de meerpaal en vermindert de levensduur. Door het aanbrengen van kathodische bescherming gaan we deze corrosie tegen. 

 

Kade en afmeerpalen buiten gebruik

In week 7 leggen we de laatste hand aan de bodembescherming. In die week zijn zowel de kade als de afmeerpalen tijdelijk buiten gebruik. We vullen de bodembescherming dan op een aantal plaatsen aan. Dat doen we vanaf een ponton, tussen de Goessekade en de afmeerpalen, buiten de vaargeul. Er is daarbij geen hinder voor de scheepvaart.

Eind februari 2021 zijn alle werkzaamheden afgerond en kunnen de nieuwe kade en de afmeerpalen volledig in gebruik worden genomen. De vernieuwde Goessekade is af!