Afwerking noodsteigerpalen Buitenhaven West

4 juni 2021

In februari 2021 zijn we gestart met het plaatsen van tien noodsteiger- en wachtplaatspalen in de Buitenhaven West. Ondertussen zijn alle palen geplaatst en zijn we volop bezig met het afwerken van de afmeerpalen.
Palen Buitenhaven West
Afmeerpaal Buitenhaven West

Noodsteigerpalen

De tien noodsteiger-  en wachtplaatspalen in de Buitenhaven West zijn ook geschikt om te gebruiken door zeeschepen. Deze palen staan meer oostwaarts richting de vaargeul, verspreid over ongeveer 400 meter. Het plaatsen van de palen gebeurde in twee delen. Eerst trilden we het onderste deel van de palen in de bodem. Vervolgens hebben we het bovenste deel van de palen erop gelast. 

 

Afwerking

We voorzien de afmeerpalen van alle nautische onderdelen. Denk aan bolders, ladders, leuningen en grote fenders. De afmeerpalen worden voorzien van hogere fenders vanwege het wisselende getij. Ook voorzien we de palen van kleine zonnepanelen voor de aanstraal- en de werkverlichting. De bodembescherming en kathodische bescherming rond de palen zijn reeds aangebracht.