Betonwerk kistdam dienstenhaven

4 juni 2021

Voor het stormseizoen hebben we al een klein begin gemaakt met de afwerking van de kistdam in de dienstenhaven. Vanaf volgende week pakken we dit weer verder op. We brengen dan de betonnen rand aan die op de combiwand komt. Een behoorlijke klus die in het najaar van 2021, voor het begin van het volgende stormseizoen, klaar is.
Dienstenhaven

De betonnen rand, we noemen dit een deksloof, krijgt een totale lengte van 260 meter en is 2,5 meter breed en 2,5 meter diep. Eerst brengen we bekisting aan die we voorzien van wapening. Daarna kan het beton gestort worden. Het beton komt uit onze eigen betoncentrale op het bouwterrein. Dat scheelt veel tijd én transportbewegingen. Het onderste deel van de deksloof ligt in de getijdenzone. Daarom brengen we daar geprefabriceerd beton aan. Aan de buispalen van de combiwand zijn stalen profielen bevestigd waar het prefab beton aan gehangen wordt.

Als de betonnen kaderand gereed is, werken we deze af. Een deel van de rand aan de Westerscheldezijde van de kistdam wordt een afmeerkade. Deze wordt voorzien van kademeubilair zoals bolders, trappen, wrijfstijlen en haalkommen. Ook leggen we voor de drijvende steiger voorzieningen aan, zoals mantelbuizen waar elektra door aangebracht kan worden.