Grondtransporten van dienstenhaven naar Nieuwe Sluis

10 januari 2022

Vanaf morgen rijden we buiten de spits met grond van de dienstenhaven naar het sluisplateau van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering. De weg vegen we op reguliere basis schoon om zandoverlast op de weg te voorkomen. Eind vorig jaar is het zand per schip aangevoerd in de dienstenhaven.
grondtransport

Sluisplateau Nieuwe Sluis

Het sluisplateau van de Nieuwe Sluis moeten we aan de westzijde ophogen naar +6,35 meter NAP en aan de oostzijde naar +5,50 meter NAP. Nadat het aangevoerde zand is verwerkt, volgt er rond de zomer een volgende levering van zand in de dienstenhaven. Uiteindelijk komt het niveau op het sluizenplateau op 7,5 meter boven NAP te liggen. De laatste fase van ophoging voeren we uit nadat de kolkwanden van de sluis klaar zijn.

 

Primaire waterkering

Op de landtong aan de westzijde van de Oostsluis werken we aan de primaire waterkering. De grond hogen we daar op met zand tot 9,5 meter NAP. In februari 2022 is het benodigde zand verwerkt en ronden we deze werkzaamheden af.