Betonwerk Frontmuur Zuidoost

28 juli 2022

Aan de buitenkanten in de binnen- en buitenhaven krijgt de Nieuwe Sluis zogenoemde frontmuren. Deze muren brengen we in fases aan. Aan de zuidoost kant van de Nieuwe Sluis hebben we een combiwand van 80 meter lang geplaatst. Deze combiwand voorzien we vanaf volgende week van een betonnen afwerking.
Frontmuur Zuidoost
Frontmuur Zuidoost

Betonwerken vanaf land

Het terrein waarbinnen de Frontmuur Zuidoost ligt, is nog afgezet met een tijdelijke damwand. De betonwerken vinden daarom plaats vanaf het land. Alle betonnen elementen die nodig zijn voor de afwerking, storten we op locatie. De betonwerken ronden we voor het einde van het jaar af. De grond aan de zuidkant van de frontmuur verwijderen we tijdens een latere fase van het project.

 

 

 

 

 

Op de luchtfoto hiernaast is met de gele lijn de locatie van de Frontmuur Zuidoost aangegeven.