Heien tijdelijke damwand

21 juli 2022

Ter hoogte van het voormalige gebouw van de Koninklijke Marechaussee plaatsen we een tijdelijke damwand. Deze houdt de waterkerende functie in stand als we de landtong gaan afgraven om plaats te maken voor de invaart van de Nieuwe Sluis.
Linksboven locatie tijdelijke damwand
Locatie damwand en afsluiting fietspad

81 damwandplanken

We plaatsen de damwand van oost naar west. We beginnen bij het buitenhoofd van de voormalige Middensluis en gaan dan westelijk langs het voormalige gebouw van de Koninklijke Marechaussee richting de buitenhaven. Voor het realiseren van de damwand gebruiken we 81 damwandplanken van maximaal 17,5 meter lang. Deze trillen we de grond in met een heikraan voorzien van een trilblok. De damwand is binnen twee weken volledig geplaatst.

 

Hoogwaterkering

De damwand heeft een tijdelijke hoogwaterkerende functie die later door de Nieuwe Sluis wordt overgenomen. De damwand wordt dan, evenals de rest van de landtong, verwijderd.

 

Op de kaart hiernaast:
Geel = de locatie van de tijdelijke damwand.
Rood = het begin en eindpunt van de afsluiting van het voet- en fietspad.

Omleiding fietsers en voetgangers

De werkzaamheden starten dichtbij het voet- en fietspad. Daarom zetten we het voet- en fietspad de eerste drie dagen, van 25 t/m 27 juli tussen 07.00 en 16.00 uur af. Voetgangers en fietsers worden omgeleid naar het tegenoverliggende pad.