Gebouwen de hoogte in

3 november 2022

De werkzaamheden aan het gebouw in de dienstenhaven en aan het bediengebouw van de Nieuwe Sluis zijn in volle gang. Binnenkort gaan de gebouwen verder de hoogte in.
Fundering bediengebouw

Bediengebouw

De kabelkelder van het bediengebouw is gerealiseerd en de fundering voor de twee bovengrondse verdiepingen is klaar voor de volgende stap: het optrekken van de wanden en vloeren. Dat doen we voornamelijk met geprefabriceerde betondelen. Dat betekent dat de betonnen onderdelen van het gebouw in de fabriek zijn gemaakt. Deze onderdelen transporteren we gefaseerd in logische volgorde naar het bouwterrein. Daar bouwen we de betonnen wanden, vloeren en kolommen met een grote hijskraan op de fundering van het bediengebouw. Ook de trappen en bordessen worden kant en klaar aangeleverd en geplaatst.

bediengebouw

Architectuur

De betondelen bestaan uit constructieve delen en architectonische delen. Laatstgenoemde komen aan de buitenkant van de gevel. De architectuur van het gebouw is zo ontworpen dat deze past bij de reeds bestaande gebouwen op het sluizencomplex, maar met toepassing van hedendaagse bouwtechnieken. Dat is met name terug te zien in de verticale lijnen en het grijze metselwerk van de buitengevel. Voor het einde van dit jaar is de betonnen opbouw van het bediengebouw gereed. Daarna werken we verder aan de afwerking van de buitengevel, het plaatsen van raamkozijnen, het dak en de inrichting van het gebouw.

 

Technische installaties

De technische installaties voor de bediening van de Nieuwe Sluis komen samen in het bediengebouw. Ook dat werk is in uitvoering. We sluiten vier 10kV kabels aan in het bediengebouw. Twee vanuit het binnenhoofd en twee vanuit het buitenhoofd. Deze komen binnen via de kabelkelder en sluiten we aan op twee transformators in het gebouw.  

 

Meer informatie over dit gebouw

gebouw dienstenhaven

Gebouw dienstenhaven

Het gebouw in de dienstenhaven, dat onderdak biedt aan diverse havengerelateerde dienstverleners, is ook volop in uitvoering. Inmiddels zijn daar al een aantal muren zichtbaar en ook hier gaan de wanden de komende tijd verder de hoogte in.

Meer informatie over dit gebouw