Voorbereidingen tijdelijke brug gestart

6 december 2022

In het nieuwe jaar zal de infrastructuur over het sluizencomplex veranderen. Om ook de noordelijke landtong verder te kunnen ruimen sluiten we de weg die over de Middensluis loopt af. Het wegverkeer zal vanaf dat moment over een tijdelijke brug, over de nieuwe sluiskolk, geleid worden. De voorbereidingen voor de tijdelijke brug zijn intussen gestart. Er geldt een halve rijbaanafzetting van 6 tot en met 9 december 2022 van 09.00 tot 16.00 uur op delen van het sluizencomplex.
Voorbereidingen voor de tijdelijke brug
Voorbereidingen voor de tijdelijke brug

Halve rijbaan afzetting

Zo zijn de buispalen in de sluiskolk van de Nieuwe Sluis al zichtbaar en hebben we ook de betonnen brughoofden gerealiseerd. Deze week starten we met het aanbrengen van asfalt op de toeleidingswegen naar de tijdelijke brug. Die komen ter hoogte van de noordbrug van de Westsluis en ter hoogte van de zuidbrug van de Oostsluis, over het gedempte Kapitein Rooiboskanaal. De tijdelijke route voorzien we van twee rijbanen (een rijstrook naar Terneuzen en een rijstrook Terneuzen uit), twee fietspaden en een voetpad aan de zuidzijde. Gedurende vier dagen is er ter plaatse van de werkzaamheden een halve rijbaan afzetting actief. Dat doen we alleen op momenten dat we direct langs de doorgaande weg werken. Ook zijn er gedurende de werkzaamheden verkeersregelaars aanwezig die het verkeer begeleiden.

 

Invaren deuren en bruggen

Eind deze week ronden we de asfalteringswerken af. Begin 2023 voorzien we de route van de benodigde verlichting en brengen we belijning op het asfalt aan. Na het invaren van de deuren en de brug in het buitenhoofd, installeren we de modulaire brugdelen van de tijdelijke brug over de kolk. Deze brengen we aan vanaf het land met hijskranen. Daarna brengen we ook de belijning op het wegdek van de brug zelf aan waarna de brug door het wegverkeer in gebruik genomen kan worden.

 

Wat er nog gebeuren moet tot aan de nieuwe situatie zie je in deze onderstaande animatie.