Sloop Middensluis: ploffen oostelijke kolkwand

30 maart 2023

In maart 2022 sloopten we met springstoffen de westelijke wand van de Middensluis. Dat leverde meer hinder op dan verwacht en bebouwing in de omgeving liep schade op. Op 5 en 6 april 2023 verwijderen we met springstoffen ook de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Ter voorbereiding daarop voerden we in januari van dit jaar al enkele proefploffen uit.  
Oostelijke kolkwand Middensluis
Oostelijke kolkwand Middensluis

De proefploffen gaven ons informatie over de hoeveelheid springstof die we veilig kunnen gebruiken. Dus binnen de grenswaarden van toelaatbare trillingen. Bovendien stelden we vast op welke afstand van elkaar de springstoffen geplaatst moeten worden en de juiste interval tussen de ploffen voor het optimale resultaat. De proefploffen werden in de omgeving wel gevoeld, maar leverden geen problemen op.

Ploffen op twee momenten 

We verdelen de ploffen over twee momenten: in de ochtend van woensdag 5 april en in die van donderdag 6 april. We voeren op beide dagen gedurende 30 seconden een serie korte ploffen uit. Deze ploffen kunnen voelbaar zijn in de omgeving. Het gevoel van de ploffen is vergelijkbaar met langsrijdend zwaar verkeer. De ploffen zijn mogelijk ook hoorbaar. Beide kunnen als hinderlijk ervaren worden.  
 

Minder springstof en langere tussentijd 

We gebruiken minder springstof dan tijdens de eerste plof in maart 2022. Ook ontladen we de serie springstoffen met een langere interval tussen de ploffen. Deze werkwijze moet schade in de omgeving voorkomen. We monitoren de effecten in de omgeving voor, tijdens en na het ploffen.  
 

Opruimen van het puin

 De springstoffen moeten ervoor zorgen dat de kolkwand scheurt. We kunnen dan de kolkwand afbreken en opruimen. We halen de brokstukken uit het water met een kraan vanaf een ponton. Die scheppen het puin in beunschepen. Dat kan in de nabije omgeving te horen zijn. 

 

Verkeersmaatregelen

 Op 5 en 6 april zetten we de omgeving van de Middensluis af. Binnen een straal van 300 meter rondom de sluis is tijdelijk geen verkeer mogelijk. In de Oostsluis liggen geen schepen tijdens de ploffen. Het wegverkeer over het sluizencomplex is op beide dagen maximaal een half uur gestremd. Het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg is op 5 en 6 april afgesloten.