Start verwijderen landtong Noord

26 oktober 2023

De cutterwerkzaamheden bij landtong Zuid zijn gereed. Daarom verplaatst de snijkopzuiger zich naar de West-Buitenhaven om te beginnen met het verwijderen van landtong Noord. Ook de baggerleiding passen we op de werkzaamheden aan.

Buisleiding close up
baggerleiding

Aanpassen baggerleiding

Door de baggerleiding wordt de gebaggerde grond van de snijkopzuiger naar de hopper geperst. Nu de snijkopzuiger naar de West-Buitenhaven gaat, verwijderen we de baggerleiding bij landtong Zuid. Ook de landleiding die over de Nieuwe Sluis is aangelegd wordt gedemonteerd. Omdat de snijkopzuiger in de West-Buitenhaven in de buurt van de hoppers komt te liggen, kan de baggerleiding bij landtong Noord ook worden ingekort. De overtollige delen van de baggerleiding worden met sleepboten naar de Autrichehaven gebracht. Daar worden ze op het land gezet om verder af te voeren. Als het materieel is verplaatst en het werkgebied in de West-Buitenhaven is aangepast, start de cutter met het verwijderen van landtong Noord. We ronden de cutterwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024 af.

Afwerken bodem landtong zuid

Na het verwijderen van landtong Zuid werken we de bodem verder af. Met een kraanponton graven we eventueel achtergebleven bultjes grond op. Deze grond voeren we af in splijtbakken. Een zogenoemde ploegboot egaliseert de bodem. Daarna voorzien we de bodem van bodembescherming.