Heiwerken remmingwerk en noodsteigerpalen binnenhoofd

30 november 2023

Nu de landtong Zuid en ook de combiwand bij de zuidbrug verwijderd zijn, kunnen we volgende week starten met het aanbrengen van het remmingwerk aan de kanaalzijde van de Nieuwe Sluis. We beginnen met het heien van 14 buispalen. Dat kan in de omgeving te horen zijn.
Ter illustratie: remmingwerk van de Westsluis
Ter illustratie: remmingwerk van de Westsluis

Remmingwerk

Aan beide zijden van het binnenhoofd komt een remmingwerk, ook wel geleidewerk, van 50 meter lang. Dit is een constructie waarmee schepen worden afgeremd als ze een kunstwerk als een brug of sluis naderen of dreigen aan te varen Vanaf een ponton met heistelling op het water trillen en heien we de buispalen voor het remmingwerk ongeveer 16 meter de bodem in. De buispalen zijn in totaal 35 meter lang. Het heien kan in de omgeving te horen zijn. Voor de kerst staan de buispalen op hun plaats. De afwerking van de remmingwerken bij het binnenhoofd voeren we later uit, nadat de bodembescherming is aangebracht. Het remmingwerk wordt voorzien van een loopsteiger, hekwerk en verlichting. In een later stadium brengen we ook remmingwerken aan bij het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis. 

Noodsteigerpalen

In het nieuwe jaar brengen we in de Binnenhaven, over een lengte van ongeveer 200 meter, 8 noodsteigerpalen of wachtplaatsen aan. Ook daar komt tril- en heiwerk aan te pas. Eerst plaatsen we de buispalen. Dat duurt ongeveer een week. Daarna brengen we de paalkoppen aan. Die worden op de buispalen gelast. Het lassen gebeurt vlak boven de waterlijn. Om dit veilig te kunnen doen, brengen we eerst een laskist op de buispaal aan. Dat is een constructie die in het water komt te hangen. Deze zorgt ervoor dat de laswerkzaamheden in een geconditioneerde omgeving, zonder invloeden van wind en regen, uitgevoerd kunnen worden. Ook houdt de lasser daardoor droge voeten. Als de paalkoppen geplaatst zijn voorzien we de noodsteigerpalen onder andere van ladders, verlichting, fenders, een bordes en autonome verlichting. Het realiseren van de noodsteigerpalen ronden we in ongeveer 3 maanden af.

Kaart met werkgebied

De locatie van de constructies