Dronebeelden december 2023

5 februari 2024

In de maand december is er een mooi rondje gevlogen over de Noordzeesluizen.
Dronebeelden december 2023
Dronebeelden december 2023

Op 17 december vlogen we weer over het Noordzeesluizencomplex. Van zuid naar noord zien we weer veel op het complex en de bouw van de sluis gebeuren. Er wordt aan de kanaalkant gewerkt aan de remmingwerken. (Ook wel geleidewerken genoemd). Daar wordt op werkdagen geheid. De werken aan de landtong Noord zijn volcontinu aan de gang. Ook in beeld is de dienstenhaven met het gebouw voor de nautische dienstverleners en Rijkswaterstaat.

Dronebeelden december 2024