Verhuizen oorlogsmonument naar definitieve locatie

1 februari 2024

Op 7 februari verplaatsen we het oorlogsmonument van de tijdelijke standplaats aan de Binnenvaartweg naar zijn definitieve locatie op het sluizencomplex: aan de westkant van de Oostsluis, vlakbij de nieuwe rotonde. Hier leggen we een herdenkingsplein aan. Het monument krijgt op dit plein een prominente plaats.
Het monument op de (tijdelijke) locatie Binnenvaartweg
Het monument op de (tijdelijke) locatie Binnenvaartweg

Het herdenkingsplein is een van de nieuwe verblijfplaatsen op het sluizencomplex. Voortaan vindt hier op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking in Terneuzen plaats.  

 

Verhuizing 

Op de tijdelijke locatie aan de Binnenvaartweg bouwen we een houten constructie rondom het monument. Deze houten constructie beschermt het oorlogsmonument tijdens de verhuizing. Als de houten constructie klaar is en het monument van de ondergrond is los gemaakt, hijsen we het monument op een vrachtwagen. Het monument wordt vervolgens naar de nieuwe locatie gereden. 

 

Verkeershinder 

In verband met de voorbereiding van de verhuizing zijn de meest noordelijke parkeervakken van het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg van 2 tot en met 7 februari afgesloten. Deze afsluiting staat ter plaatse met borden aangegeven. Het transport van het monument  is gepland op 7 februari tussen 11.00 en 12.00 uur en voert over de noordbrug van de Oostsluis. Het verkeer wordt dan via de zuidbrug geleid. Bij de rotonde is mogelijk een korte verkeersstop.  

 

Monument 

Het oorlogsmonument in Terneuzen is opgericht op uitdrukkelijke wens van koningin Wilhelmina na een bezoek op 14 maart 1945 aan de plaats waar vijf medewerkers van Rijkswaterstaat werden gefusilleerd. Zij hadden op Dolle Dinsdag (5 september 1944) getracht om de explosieven die de bezetter op de Middensluis had geplaatst, te verwijderen. 

 

 Zie ook de eerdere verhuizing: Verplaatsen oorlogsmonument | Nieuwe Sluis Terneuzen

In het rode vlak kan er een aantal dagen niet geparkeerd worden
Parking Binnenvaartweg
Toekomstimpressie van het herdenkingsplein met het monument
Toekomstimpressie van het herdenkingsplein met het monument