Plaatsen bruggen

In China produceren ze op dit moment twee basculebruggen,  vier sluisdeuren, negen wielschuiven en vier noodschuiven voor de Nieuwe Sluis. Voor de installatie hiervan maken ze ook zeven droogzetschotten en twee onderhoudsportieken.

deuren ne bruggen in China

De deuren en bruggen komen in 2021 vanuit China naar Nederland.