Resultaten monitoring derde kwartaal 2021

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis monitoren we nauwkeurig het grondwater, vervormingen, trillingen en geluid. Hieronder de bijzonderheden van het derde kwartaal van 2021.

Geluidsmetingen
Geluidsmetingen derde kwartaal 2021
sluiskolk

Geluid

Met een vaste geluidsmeter op de Schependijk controleren we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. In de grafiek zijn drie lijnen te zien met geluidsmetingen overdag, in de avond en in de nacht. We werken bij voorkeur niet 's avonds en 's nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om avond- en eventueel ook nachtwerk te verrichten.

De afgelopen periode was dit het geval bij het aanbrengen van een grindlaag op de bodem van de sluiskolk. Daarbij reden ook in de nacht vrachtauto’s af en aan om de opgegraven grond af te voeren. De achteruitrijsignalen die daarbij gebruikt worden, waren mogelijk in de nacht waar te nemen. Deze signalering is vanwege de veiligheid van de medewerkers op het bouwterrein verplicht.

Het derde kwartaal van 2021 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk te horen waren in de omgeving:

 • Aanleg nieuwe kade landtong west
 • Combiwand keerconstructie dienstenhaven
 • Aanbrengen grindlaag sluiskolk

Trillingen

Het derde kwartaal van 2021 hebben de volgende hei- en trilwerkzaamheden plaatsgevonden:

 • Aanleg nieuwe kade landtong west
 • Combiwand keerconstructie dienstenhaven

 

De belangrijkste heiwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Vanwege de voortgang van de werkzaamheden zijn er momenteel nog twee trillingsmeters actief, op de Grenulaan 3 en de Stationsweg 65. De afgelopen periode hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden bij deze meetpunten.

Grondwater en vervormingen

 •  Binnen- en buitenhoofd

De zwel van de Boomse klei door de ontgraving van het binnen- en buitenhoofd is inmiddels gestabiliseerd en binnen de verwachtingen gebleven. Doordat de betonwerken binnen de bouwkuipen inmiddels ver gevorderd zijn en steeds meer belasting op de ondergrond geven kon de spanningsbemaling worden gereduceerd. In de afgelopen periode zijn geen bijkomende vervormingen van de bouwkuipwanden meer opgetreden.

 

 • Sluiskolk

Na het ontgraven van de sluiskolk tot NAP -18 meter hebben we de bodem voorzien van een grindlaag van een meter dik. Vervolgens konden we de bodemroosters laten afzinken naar hun definitieve plaats op de bodem van de sluiskolk.
Voor de stabiliteit van de sluiskolkwanden is het van belang dat de grondwaterstand buiten de sluiskolk niet hoger komt dan het waterpeil in de sluiskolk. Om dit goed in de gaten te kunnen houden hebben we automatische sensoren met een alarmeringssysteem geplaatst die het (grond)water nauwlettend in de gaten houden. Ook tijdens deze werkzaamheden zijn de meetwaarden onder de grenswaarden gebleven.

  

 • Omgeving

  De piek van de bemaling is inmiddels voorbij. De minimale vervormingen die zijn opgetreden zijn gestabiliseerd. Gemeten vervormingen in het derde kwartaal van 2021 zijn met name veroorzaakt door weerseffecten. De omgevingsbeïnvloeding van de bouw blijft hierdoor minimaal en ver binnen de gestelde verwachtingen.

Kaart grondwater

Op de kaart hieronder staan de verschillende meetpunten van het grondwater. Hierbij de betekenis van de kleuren van de verschillende meetpunten voor grondwater:

 • Wit: Drempelwaarden instellen.
 • Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
 • Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
 • Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
 • Rood: Boven de interventiewaarde, beneden de grenswaarde. Ingrijpen en ondernomen acties terugkoppelen.
 • Paars: Boven de grenswaarde, direct bouwkuip ontruimen.
 • Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.