Resultaten monitoring eerste kwartaal 2021

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is in volle gang. We houden voor, tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis nauwkeurig het grondwatervervormingen, trillingen en geluid in de gaten. Per kwartaal delen we een samenvatting van deze metingen. Hieronder het rapport van het eerste kwartaal van 2021.

Werkzaamheden nieuwe kade Schependijk
Werkzaamheden nieuwe kade Schependijk

Geluid

Het eerste kwartaal van 2021 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk te horen waren in de omgeving:

 • Plaatsen noodsteiger- en wachtplaatspalen Buitenhaven West
 • Plaatsen nieuwe damwand  aan de oostzijde van de Schependijk (aan de kant van Zijkanaal A)
 • Doorbranden legankers sluiskolk aan de kant van het buitenhoofd

Geluidsmeter

Onderstaande grafiek laat de geluidsmetingen zien uit het eerste kwartaal van 2021. Er zijn geen overschrijdingen gerelateerd aan de bouwwerkzaamheden voorgekomen. In januari 2021 vallen de geluidsmetingen gemiddeld wat hoger uit. Dat komt door een storende factor naast de locatie van de geluidsmeter. Dat hebben we eind januari opgelost. Sindsdien wordt de geluidsmeter elke twee weken geïnspecteerd. De twee uitschieters in januari zijn te herleiden naar de stormachtige weersomstandigheden.

Geluidsmetingen eerste kwartaal 2021
Metingen geluid eerste kwartaal

Trillingen

Het eerste kwartaal van 2021 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk trillingen konden veroorzaken in de omgeving:

 • Plaatsen noodsteiger- en wachtplaatspalen Buitenhaven West
 • Plaatsen nieuwe damwand  aan de oostzijde van de Schependijk (aan de kant van Zijkanaal A)

 

Niet waarneembaar

De hei- en trilwerkzaamheden in de afgelopen periode waren van dusdanige aard dat deze niet waarneembaar waren op de geplaatste trillingsmetingen in de stad. Dit is ook de verwachting voor de geplande werkzaamheden tot eind dit jaar.

Grondwaterpeil

Nadat we in het najaar van 2020 de basis voor de sluishoofden hebben gelegd, is de afgelopen periode volop gewerkt aan de betonconstructies in het binnen- en het buitenhoofd. Daarbij wordt het grondwaterpeil nog steeds voortdurend in de gaten gehouden. Bij alle grondwatermonitoringspunten in Terneuzen wordt iedere vijf minuten de grondwaterstand gemeten. Minimaal twee keer per dag wordt deze data naar een online monitoringsportal gestuurd zodat deze voor onze collega's te volgen is.

In de bouwkuipen van de sluishoofden zijn de afgelopen periode geen noemenswaardige vervormingen gesignaleerd. Omdat de betonwerken verder vorderen, is dit gestabiliseerd.

Extra meetpunten op bouwterrein

Om het grondwaterpeil tijdens de werkzaamheden in de sluiskolk goed te kunnen monitoren zijn hier extra meetpunten aangebracht. Door hevige regenval steeg het waterpeil naast de westelijke kolkwand, deze hebben we weer omlaag gebracht. Dit hebben we gedaan door het plaatsen van grindpalen langs de westelijke kolkwand die het grondwater naar grotere diepte brengen.

Betekenis kleuren van de verschillende meetpunten voor grondwater:

 • Wit: Drempelwaarden instellen.
 • Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
 • Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
 • Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
 • Rood: Boven de interventiewaarde, beneden de grenswaarde. Ingrijpen en ondernomen acties terugkoppelen.
 • Paars: Boven de grenswaarde, direct bouwkuip ontruimen.
 • Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.
Overzicht meetpunten grondwaterpeil
Overzicht meetpunten grondwaterpeil

Effect op gebouwen / sluizen / wegen

Tijdens het betonwerk in de sluishoofden houden we ook de wanden continu in de gaten. De vervormingen aan de wanden van de bouwkuipen zijn onder de signaleringswaarde gebleven en stabiliseren zich.

Vanwege de werkzaamheden in de sluishoofden en de daarvoor benodigde bemaling is in januari 2021 de retourbemaling langs de Westsluis aangezet om het waterpeil te reguleren. De impact van de bemaling blijkt minimaal, de afgelopen periode zijn er geen bijzondere vervormingen waargenomen.

Zettingen

De zettingen in de omgeving blijven beperkt tot hooguit enkele millimeters en liggen nog ruim binnen de interventiewaarde van 20 mm en grenswaarde van 35 mm waarbij eventuele schade te verwachten is. Deze zettingen worden maandelijks nauw in de gaten gehouden.

Monitoring op kantoor

Vragen?

We verwachten geen schade in de omgeving door de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis. Toch vinden we het belangrijk om de bouw te monitoren. 

Heeft u vragen over deze rapportage. Of heeft u het vermoeden dat er toch schade is ontstaan aan uw woning door de bouw van de Nieuwe Sluis?

Neem dan contact met ons op via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839.