Ruud Meima Project Manager Operations Europe bij Yara

“Yara Sluiskil is al sinds 1929 op de huidige locatie in de Kanaalzone Gent-Terneuzen gevestigd en maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën. Aan mij de taak om projecten te ondersteunen die zorgen dat de verlading optimaal kan blijven draaien. We ontvangen jaarlijks ruim 600 zeeschepen en zo’n 1.000 binnenvaartschepen. Onze eigen kade van 700 meter biedt nog voldoende ruimte, al is het soms een uitdaging om de kadeplanning rond te krijgen.

Het vergt een strakke planning om goed aan te sluiten op onze productieafdelingen. Op het terrein hebben we namelijk beperkte opslagruimte. Het is daarom belangrijk dat onze producten op tijd een schip bereiken en op weg kunnen naar de klant. Met de toenemende wachttijden bij de sluizen en de bouw van de Nieuwe Sluis kan er meer oponthoud zijn om de planning te halen. Ook kunnen onze schepen niet zoals voorheen wachten voorbij de sluizen aan de zogenaamde Goessekade. Als schepen wachten op de Westerschelde, moeten ze altijd nog eerst de sluizen door, voordat ze bij ons kunnen komen en dat kost tijd.

De nieuwe wachtsteiger in de Autrichehaven biedt een mooie oplossing. North Sea Port heeft deze laten bouwen en Yara heeft het eerste gebruikersrecht. Schepen die bij ons niet meer aan de kade passen of waarvoor de lading nog niet gereed is, kunnen daar wachten. De nieuwe wachtsteiger biedt ruimte aan twee kleinere schepen of een groot schip tot 200 meter lengte. We kunnen de schepen aan deze kade alvast keuren of alles voldoet om de gewenste producten later te laden aan onze eigen kade.

De wachtsteiger biedt hierdoor een efficiënte en praktische oplossing. We beslissen per keer of het financieel ook de beste keuze is, omdat je toch altijd bootlieden, loodsen en soms een sleepboot moet regelen. De wachtsteiger kan eventueel ook door andere bedrijven gebruikt worden. Dit gebeurt dan in overleg met ons. De nieuwe wachtsteiger hebben we in elk geval in gebruik totdat de Nieuwe Sluis klaar is. Door de Nieuwe Sluis kunnen we nog grotere schepen ontvangen en kunnen schepen sneller bij ons aanmeren vanwege grotere schutcapaciteit. Dat is een mooie ontwikkeling voor de toekomst van Yara.”

“Met onze wachtsteiger komen we de bouw van de Nieuwe Sluis wel door”

Ruud Meima, Project Manager Operations Europe