Frontmuur Noordwest bijna klaar

25 september 2018

Op het midden van het sluizencomplex werken we sinds de zomer aan Frontmuur Noordwest. Deze waterkerende muur zorgt ervoor dat we ook tijdens het stormseizoen veilig en voortvarend kunnen werken aan de bouw van de Nieuwe Sluis. In totaal hebben we 61 buispalen en 214 damwandplanken in de grond geheid en getrild. Een flinke klus!
Frontmuur Noordwest

We zijn begonnen met de buispalen en daartussen hebben we damwandplanken aangebracht. Vervolgens hebben we de bestaande kade van de Westsluis aangesloten op de nieuwe muur én het laatste deel van de tijdelijke damwand in de grond getrild. Op dit moment trillen we nog planken tegenover de tijdelijke damwand. Deze gaan volledig de grond in en zijn voor het ankerscherm. De combiwand en de tijdelijke wand zetten we met legankers vast aan het ankerscherm. Legankers zorgen ervoor dat damwanden bestand zijn tegen de druk. Alle werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

Verplaatsen en opslaan grond
In oktober gaan we verder met het verplaatsen van grond van de Frontmuur Noordwest naar de opslagplaats naast de Middensluis. Dit doen we op momenten dat de Middensluis buiten gebruik is door laag water. Hierdoor storen we het doorgaande verkeer niet. De grond moet weg, zodat we de wanden met legankers vast kunnen zetten aan het ankerscherm.

Onderdeel doorgaande route
Als de Frontmuur gereed is, verleggen we de hoofdroute voor het wegverkeer langs deze muur. Hierdoor kunnen we de Nieuwe Sluis aanleggen zonder het doorgaande verkeer over het sluizencomplex te hinderen. Naar verwachting is de nieuwe route in februari 2019 open voor wegverkeer.