Voortgang Kapitein Rooiboskanaal

19 december 2018

Eerder dit jaar zijn we gestart met afgraven de droge grond van het Kapitein Rooiboskanaal, het tijdelijke doorvaartkanaal waardoor scheepvaart de Middensluis langer kan blijven gebruiken. Momenteel graven we in het midden van het kanaal het eerste deel natte grond af dat we op de Westerschelde nuttig toepassen. De grote natte grondwerken gaan verder in 2019. Begin mei is het Kapitein Rooiboskanaal gereed.
Luchtfoto met centraal Kapitein Rooiboskanaal

Wanneer duwcombinaties via het sluizencomplex moeten passeren, doen ze dit op rustige momenten.

Zinker voor nutsvoorzieningen
Om water en elektriciteit te behouden op het overgebleven stukje landtong naast het kanaal is een zinker met kabels en leidingen nodig. Een zinker is een leiding die een watergang ondergronds kruist. Op dit moment liggen 12 meter lange buizen op de kade van de Schependijk. Daar lassen we alle delen aan elkaar tot een 143 meter lange slang. In januari 2019 is de zinker klaar en trekken we de kabels erdoor. Medio februari slepen we de leiding vanaf de Schependijk naar het Kapitein Rooiboskanaal en zinken hem daar af naar de bodem. Op de locatie aan de kade Schependijk waar we lassen, mogen tijdelijk geen schepen met gevaarlijke stoffen afmeren.

Unieke omleiding voor de scheepvaart
Het Kapitein Rooiboskanaal is een unieke omleiding voor de scheepvaart. De Nieuwe Sluis komt midden in de aanvaarroute naar de huidige Middensluis. Door een tijdelijk kanaal aan te leggen dwars door de zuidelijke landtong, waar het voormalige Rijkswaterstaatgebouw stond, kunnen schepen tot medio 2021 gebruik blijven maken van de Middensluis. Schepen varen als het ware om de bouwkuip heen. Uiteindelijk verdwijnt de Middensluis om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis. Doordat er tijdens de bouw zo lang mogelijk met drie sluizen wordt geschut in plaats van twee, is er minder hinder voor de scheepvaart. Het tijdelijke kanaal is geschikt voor schepen van maximaal 105 meter lang, 9,5 meter breed en een diepgang van drie meter.