Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Komt u ook? Inloopavond 19 februari 2019 in het Waterschapskantoor

17 januari 2019

Op dinsdagavond 19 februari 2019 is er weer een inloopavond om u op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken. U kunt tussen 18.30 en 20.30 uur binnenlopen met uw vragen. We geven om 19.00 en om 20.00 uur een algemene presentatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere grondwateronttrekking, baggeren in de Buitenhaven, huisvesting medewerkers en start van de eerste betonwerken van de Nieuwe Sluis.
Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen

Let op! In verband met de verhuizing van ons informatiecentrum is de locatie ditmaal anders dan u van ons gewend bent. U bent zonder aanmelding welkom in de kantine van het Waterschapskantoor, Kennedylaan 1 in Terneuzen tussen 18.30 en 20.30 uur.

plaatsen peilbuis

 

 

Inloopspreekuur grondwater
Tijdens de inloopavond bespreken we het onderwerp grondwater. Vanaf 24 januari 2019 ligt de vergunning voor het onttrekken van grondwater ter inzage. Wilt u meer weten over dit onderwerp? U bent ook zonder aanmelding welkom op ons inloopspreekuur op maandag 4 februari 2019 tussen 10 en 11 uur in de kantine van het Waterschapskantoor, Kennedylaan 1 in Terneuzen.