Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Verplaatsen uitkijkpunt

1 maart 2019

Op dit moment realiseren we de nieuwe weg langs de Frontmuur Noordwest. Het uitkijkpunt staat nu nog langs de oude weg en wordt vanaf volgende week verplaatst langs de nieuwe bypass, enkele meters naar het westen. Het uitkijkpunt is daardoor niet bereikbaar van maandag 4 maart tot en met donderdag 12 maart 2019.
Uitkijktoren

Vanaf de Middensluis tot het uitkijkpunt is er een voetpad en klein stukje tweerichtingsfietspad ten oosten van de nieuwe weg. Op deze definitieve locatie kan het uitkijkpunt blijven staan vanaf woensdag 13 maart 2019 tot ver tegen het einde van de bouw. In 2022 wordt het gedeelte waar het uitkijkpunt staat weggebaggerd om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis.