Start 24 uur per dag ontgraven buitenhoofd

13 januari 2020

We starten deze week met het verder ontgraven van het buitenhoofd tot - 11 meter NAP. We werken vanwege de veiligheid 24 uur per dag, zeven dagen per week tot medio februari 2020. De werkzaamheden bestaan uit het afgraven en afvoeren van grond. Het gaat om circa 140.000 m3 grond die we droog afgraven.
ontgraven buitenhoofd

Het buitenhoofd is het sluishoofd aan de Westerschelde-zijde waar de deuren en bruggen komen. In een droge en veilige bouwkuip gaan we werken aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem.  Het droog en nat uitgraven gebeurt in fases waarbij bemaling nodig is; het onttrekken van grondwater.  In totaal ontgraven we circa 290.000 m3 grond tot halverwege 2020.

Droog en nat afgraven
Voor het droog afgraven rijden we met grote dumpers. Het afvoeren van de afgegraven grond gebeurt per schip. Deze binnenvaartschepen moeten het sluizencomplex passeren. Hierover zijn afspraken gemaakt dat dit niet tijdens de drukste tijden van de sluizen gebeurt. Om de opwaartse druk op de bodem te verminderen, pompen we de bouwkuip  als de diepte van -11 NAP is bereikt vol kanaalwater. Tot -22 NAP gaan we  nat ontgraven. De natte grond pompen we grotendeels via het bestaande leidingtracé weg. Het nat ontgraven gebeurt vanaf een ponton met daarop twee kranen.

Bodem bouwkuip
Vervolgens realiseren we de bodem van de bouwkuip met onderwaterbeton. Hiervoor werken we drie dagen aaneengesloten om 12.000 kuub onderwaterbeton met duikers aan te brengen. Dit beton komt uit onze eigen centrales op het bouwterrein. Tot slot pompen we de bouwkuip leeg waarbij het water teruggaat in het kanaal Gent-Terneuzen of in de Buitenhaven.

Voorkomen schade omgeving door bemaling
De bouwkuip wordt gevormd door diepe wanden tot door de Boomse klei (een slecht waterdoorlatende laag). Het uitgraven van de bouwkuip gaat in fases waarbij bemaling (onttrekken van grondwater) nodig is. Door de opwaartse druk van het water onder de vloer van de kuip, zou deze kunnen opbarsten. We verkleinen de druk door grondwater te onttrekken, dit brengen we terug op een andere locatie. Dit doen we zorgvuldig en gecontroleerd zodat er geen schade aan gebouwen in de omgeving ontstaat.

In de omgeving hebben we veel extra peilbuizen geplaatst om veranderingen in de grondwaterstand op tijd te kunnen constateren. Ook hebben we in gevels van verschillende huizen in het centrum van Terneuzen meetbouten aangebracht om regelmatig de stabiliteit te checken. Daarnaast houden we de waterstanden rond de bouwkuipen, de hoeveelheden en de druk van de retourbronnen in de gaten en monitoren we de (grond)waterkwaliteit. Zodra we veranderingen waarnemen sturen we bij om ongewenste effecten te voorkomen.