31 maart 2020: inloopavond

10 februari 2020

DEZE INLOOPAVOND IS UITGESTELD IN VERBAND MET BEPERKINGSMAATREGELEN TEGEN CORONA-VIRUS.

Op dinsdagavond 31 maart 2020 kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur binnenlopen met vragen tijdens onze volgende inloopavond. De inloopavond is, zoals gebruikelijk, bij ons informatiecentrum het Portaal van Vlaanderen, Beneluxweg 101 in Terneuzen.
inloopavond

We geven om 18.30, 19.30 en 20.30 uur een algemene presentatie waarmee we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken van het project. Het is elke keer dezelfde presentatie. Tijdens de inloopavond kunt u ook de expositie van het Portaal bekijken en zijn er projectmedewerkers aanwezig waaraan u vragen kunt stellen.  

 

Onderwerpen die tijdens de avond aan bod komen zijn onder andere de stand van zaken van het buitenhoofd en de bijbehorende grondwateronttrekking, de dienstenhaven, de bouwkuip van de bodemroosters, de werkzaamheden aan de kade aan de West-Buitenhaven en de bijbehorende afsluiting van het Kopje van Kanada en de sloop van het gebouw van de Koninklijke Marechaussee. 

Portaal van Vlaanderen

Programma inloopavond

Dinsdag 31 maart 2020 

18.00 uur start inloopavond
18.30 uur algemene presentatie
19.30 uur algemene presentatie
20.30 uur algemene presentatie
21.00 uur einde inloopavond

Locatie: Portaal van Vlaanderen

Let op! Tijdens het evenement maken we beeldmateriaal voor het verslag van de bijeenkomst en de aankondiging van de volgende inloopavonden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, graag melden bij inschrijving tijdens de avond.