Start droog ontgraven binnenhoofd Nieuwe Sluis

22 mei 2020

Sinds maandag 25 mei 2020 zijn we bezig met het droog ontgraven van het binnenhoofd, dat deel van de sluis waar de deuren en brug komen aan de kant van het kanaal. Om de deuren en bruggen te kunnen realiseren in de sluishoofden, moeten we eerst droge, veilige bouwkuipen maken. Het droog en nat uitgraven gebeurt in fases. In totaal ontgraven we zowel droog als nat ongeveer 300.000m3. Het droog en nat ontgraven aan de Westerscheldezijde, dus het buitenhoofd, is bijna afgerond.
Uitgraven binnenhoofd

Het ontgraven gaat  van +3,5m NAP, dit is het huidige niveau van het binnenhoofd, tot -11m NAP. Dat gebeurt met hydraulische kranen en dumpers, waarmee we de grond afvoeren. Herbruikbare grond slaan we op binnen het bouwterrein. Grond die bij de bouwwerkzaamheden niet hergebruikt kan worden, voeren we  over water af richting de Westerschelde. Na de droge ontgraving, gaan we net als bij het buitenhoofd, verder met    de natte ontgraving tot -22m NAP.

Hinder
Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren voeren we de    grond van deze ontgravingen alleen over water af. Er is geen transport over de openbare weg voorzien buiten het bouwterrein.   Om de duur van de werkzaamheden zoveel  mogelijk te beperken werken we 24 uur per dag, zeven    dagen per week. De verwachting is dat de werkzaamheden vier tot zes    weken  duren.