Tweede fase damwand sluisplateau Oost

26 juni 2020

In de zomer van 2019 is het eerste deel van de oostelijke damwand van het sluisplateau geplaatst. Deze damwand ligt tegenover de nieuwe Schependijk. Nu, bijna een jaar later, is de laatste 43 meter van deze damwand aan de beurt. De werkzaamheden starten op maandag 29 juni 2020 en zijn aan het einde van de week gereed.
Sluisplateau Oost

De locatie waar het laatste stukje damwand gerealiseerd wordt, werd eerder gebruikt als ligplaats voor diverse schepen voor de afvoer van grond. Daarom komt dit deel nu pas aan de beurt. De damwanden liggen op een drijvend ponton opgeslagen en worden vanaf het aangrenzende werkponton in de bodem getrild. Het werk vind uitsluitend op reguliere werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur plaats. Om de effecten op de omgeving te monitoren zijn er trillings- en geluidsmeters in de omgeving geplaatst. We monitoring deze nauwkeurig.

Aansluitende werkzaamheden
Aansluitend plaatsen we in augustus groutankers. Ook dit gebeurt vanaf pontons op het water. Deze zomer maken we de kade onder water af door het aanbrengen van bodembescherming. De bodembescherming bestaat uit matten, stenen en onderwaterbeton. Dit zal een aantal weken in beslag nemen. Ook dan is het van belang dat passerende scheepvaart van en naar de Oostsluis en het Kapitein Rooiboskanaal voor de Middensluis zijn snelheid aanpast.

Passeren scheepvaart
Passerende scheepvaart wordt tijdens de werkzaamheden aan de damwand van en naar de Oostsluis en het Kapitein Rooiboskanaal voor de Middensluis gewaarschuwd de vaarsnelheid aan te passen.
                                                                                             
Meer informatie over de werkzaamheden aan de damwand zijn terug te lezen in een eerder bericht over de werkzaamheden aan het eerste deel van de damwand.

Sluisplateau Oost
Deze kaart geeft een overzicht van de onderdelen van de Nieuwe Sluis. Het linkerdeel van de rode lijn gaan we deze week afronden.