Werkzaamheden afmeerpalen Goessekade

18 juni 2020

Bij de werkzaamheden aan de Goessekade zijn de afmeerpalen aan de beurt. Deze week is gestart met het verwijderen van de eerste twee afmeerpalen: paal 1 en 3. Na het verwijderen van deze palen brengen we bodembescherming aan. De overige vier afmeerpalen verwijderen we later dit jaar, nadat de tien nieuwe afmeerpalen geplaatst zijn.
Goessekade

Aan de binnenzijde van de afmeerpalen ligt een ponton met daarop een hijskraan, die wordt ingezet om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het ponton is uitgerust met spudpalen om op de juiste locatie te blijven liggen. De afmeerpalen in de Binnenhaven West staan in de Boomse Klei. Om de bodem in stand te houden worden deze palen niet getrokken, maar  losgebrand op twee meter onder de toekomstige waterbodem. Dat wordt uitgevoerd door duikers. Nadat ladders, leuningen, bolders en deksels zijn verwijderd, daalt een duiker af in de paal om hem van binnenuit los te branden. De hijskraan hijst de palen van zijn plaats  nadat deze zijn losgebrand.

Nieuwe afmeerpalen
Vanaf september 2020 starten we met het plaatsen van tien nieuwe afmeerpalen. Als de nieuwe palen geplaatst zijn, verwijderen we de  overige vier oude afmeerpalen. De totale duur van deze werkzaamheden neemt ongeveer vijftien weken in beslag. In die tijd zijn de ligplaatsen niet beschikbaar. De Goessekade komt eind 2020 volledig beschikbaar.

Scheepvaart
De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Wel dient de scheepvaart rekening te houden met de snelheid tijdens het passeren van de werkzaamheden.