Donuts om palen Buitenhaven-West

11 februari 2021

De eerste 200 meter van de 34 nieuwe afmeerpalen in de Buitenhaven West zijn in januari vrijgegeven voor de scheepvaart. Vanaf komende week voorzien we de overige afmeerpalen van donuts. Met uitzondering van de twee noordelijkste afmeerpalen. Na nog uit te voeren baggerwerkzaamheden maken we ook deze palen af.
Werkzaamheden Buitenhaven West

Een donut is een stalen ring die is voorzien van meerdere lagen flexibele kunststof buis. De ring is 80 cm hoog en wordt door duikers op de bodem om de afmeerpaal heen bevestigd. Vervolgens brengen we bodembescherming aan. De donut zorgt ervoor dat de afmeerpaal vrij staat van de bodembescherming en daardoor nog enige vrijheid heeft om te bewegen, wat nodig is bij het afmeren van schepen. 

 

Bodembescherming

De werkzaamheden vinden buiten de vaargeul plaats en er is een patrouillevaartuig aanwezig. Na het aanbrengen van de donuts brengen we de bodembescherming rond de afmeerpalen aan en voorzien we deze van colloïdaal beton. Dat is speciaal beton dat geschikt is om onder water te gebruiken. Eind maart 2021 starten we met het aanbrengen van kathodische bescherming aan de nieuwe damwand van de keerconstructie en aan de 34 nieuwe afmeerpalen. Tijdens deze werkzaamheden zorgen we ervoor dat er steeds 200 meter van de afmeerpalen beschikbaar is voor de scheepvaart. Na afronding van deze werkzaamheden, rond de zomer, zijn alle afmeerpalen beschikbaar.