Nieuwe strekdam gereed

20 mei 2021

We werken alweer een tijdje volop aan het afgraven van het Kopje van Kanada. Daarmee verbreden we de havenmond richting het sluizencomplex in Terneuzen. Ook de oude strekdam aan de kant van de Westerschelde moet hiervoor wijken. Daarvoor hebben we eerst een nieuwe strekdam aangelegd en deze is nu gereed.
Nieuwe strekdam, genomen vanaf de oude strekdam
Kopje van Kanada

Nu de nieuwe strekdam klaar is, kunnen we beginnen met het verwijderen van de oude strekdam. De bovenste laag stortsteen van de oude strekdam hebben we inmiddels verwijderd zodat gestart kan worden met het NGE onderzoek (Niet Gesprongen Explosieven). Daarna gaan we de strekdam verder afgraven.

Op de foto zie je de nieuwe strekdam achterin aan de linkerkant. De oude strekdam is de rechtse.