Proefploffen voor vervolg sloop Middensluis

9 januari 2023

Na het verwijderen van de westelijke kolkwand van de Middensluis, wordt later dit voorjaar de oostelijke kolkwand gesloopt. Deze wand slopen we met explosieven. Om dit zorgvuldig voor te bereiden, voeren we op 11 en 12 januari 2023 enkele proefploffen uit. Dit zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. De proefploffen vinden plaats tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Het geluid en de trillingen van de proefploffen kunnen in de omgeving opgemerkt worden. Ook is er kort hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer.
De Middensluis met rechtsmidden de oostelijke kolkwand
De Middensluis met rechtsmidden de oostelijke kolkwand

Voorbereiding plof oostelijke wand

Als gevolg van het ploffen van de westelijke wand van de Middensluis in maart 2022, ontstond meer hinder in de omgeving dan vooraf verwacht en liep bebouwing in de omgeving schade op. We doen er alles aan om het vervolg van de sloop gecontroleerd te laten verlopen. Verbeterpunten uit onderzoek dat we nadien uitvoerden, nemen we mee in de uitvoering van de plof van de oostelijke kolkwand. Het expertteam dat betrokken was bij de evaluatie van de plof van de westelijke wand is aangesloten bij het vervolgplan van de sloop. De proefploffen op 11 en 12 januari zijn onderdeel van de voorbereidingen voor de sloop later dit jaar.

Verkeersmaatregelen tijdens proefploffen

We voeren vijf proefploffen uit, verdeeld over twee dagen op 11 en 12 januari. De proefploffen vinden plaats in de oostelijke kolkwand, ter hoogte van het voormalige binnenhoofd van de Middensluis. Het zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. Tijdens elke proefplof houden we een veiligheidszone van 200 meter rondom de ploflocatie vrij van verkeer en verkeersdeelnemers. Scheepvaart kan tijdens de proefploffen normaal gebruik blijven maken van de Westsluis. De Oostsluis is beide dagen op een aantal momenten gedurende korte tijd niet toegankelijk. De scheepvaart wordt hierover via de Verkeerscentrale geïnformeerd. Het wegverkeer, fietsers en voetgangers over het sluizencomplex worden voor elke plof gedurende ongeveer een kwartier staande gehouden door verkeersregelaars.
 

Uitvoering proefploffen

Dit keer ploffen we niet in proefmateriaal, maar ter hoogte van het voormalige binnenhoofd in de oostelijke kolkwand zelf. Zo kunnen we beter de effecten op de ondergrond bepalen.

 

Monitoring

Een sluis bouwen, maar ook een sluis slopen lukt niet onopgemerkt. Ook het geluid en de trillingen van de proefploffen kunnen in de omgeving opgemerkt worden. We monitoren de effecten van onze werkzaamheden nauwkeurig. De proefploffen zijn een praktijkproef waarbij we een kleine hoeveelheid springstof gebruiken op één locatie. Voorafgaand aan de proefploffen plaatsten we aanvullende trillingsmeters in de nabije omgeving. Tijdens iedere proefplof worden de trillingen in de omgeving gemeten. Alleen als deze binnen de normen blijven, volgt een volgende plof met iets meer springstof. De resultaten van de metingen van de proefplof gebruiken we om het springen van de oostelijke wand nauwkeurig voor te bereiden. We doen er alles aan om de daadwerkelijke plof dit keer zonder schadelijke gevolgen voor de omgeving uit te voeren en kiezen daarom bewust voor deze methode.

Uitkijkpunt dicht

Het openbare uitkijkpunt naast het bouwterrein valt binnen de veiligheidszone die we aanhouden tijdens het ploffen. Uit voorzorg sluiten we daarom het uitkijkpunt op 10 januari aan het einde van de dag. Op vrijdag 13 januari in de vroege ochtend is het uitkijkpunt weer toegankelijk voor publiek.