Uitvoering ploffen oostelijke kolkwand Middensluis

4 april 2023

Op 5 en 6 april 2023 verwijderen we met springstoffen de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Op beide dagen voeren we gedurende 30 seconden een serie korte ploffen uit. Deze ploffen zijn hoorbaar en voelbaar in de omgeving. Wat kun je verwachten?
De Middensluis met de ingepakte kolkwand
De Middensluis met de ingepakte kolkwand

Uit veiligheidsoverwegingen gebruiken we voor deze ploffen minder springstof dan bij de plof van de westelijke kolkwand in maart 2022. We gaan niet de hele oostelijke kolkwand laten ploffen. Op een later moment zijn er nog ploffen nodig om het restant van de kolkwand en het buitenhoofd te ruimen. We informeren daar tijdig over.  
 

Veiligheidszone

Op 5 en 6 april zetten we na de ochtendspits de omgeving van de Middensluis af. Binnen een straal van 300 meter rondom de sluis zijn geen verkeersdeelnemers toegestaan. In de Oostsluis liggen geen schepen tijdens de ploffen. Het wegverkeer over het sluizencomplex is op beide dagen maximaal een half uur gestremd. De beide rotondes op de Binnenvaartweg vallen binnen de veiligheidszone van 300 meter. En het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg is op 5 en 6 april afgesloten. 

 

Geluidssignalen

Voorafgaand en na de plof wordt gebruik gemaakt van geluidssignalen. Die zijn hoorbaar binnen de veiligheidszone en mogelijk op sommige delen daarbuiten. Wat betekenen ze?

1x geluidssignaal (harde toeter) van 10 seconden. De veiligheidszone wordt ingesteld, vanaf dan moeten de gebieden binnen de hekken ontruimd zijn. Dan volgt controle of iedereen uit het gebied is.

2 x geluidssignaal (harde toeter) van 5 seconden. Hierna volgen de ploffen.

3 x geluidssignaal (harde toeter) van 1 seconde. De veiligheidszone is opgeheven, de springmeester heeft het gebied vrijgegeven. Vanaf dat moment mag er weer gewerkt worden in de ontruimde gebieden. Let op: dit geldt dan nog niet voor het openbare wegverkeer. Eerst wordt de weg gecontroleerd en eventueel schoongemaakt. Daarna volgt vrijgave van het wegverkeer.