Geert Wouters veiligheidsmanager aannemerscombinatie Sassevaart

“Bij de bouw van de Nieuwe Sluis staat veiligheid op 1. Ons doel is  0 ongevallen. Om dat te bereiken nemen we veiligheid proactief mee. Al voordat we beginnen met werken, dus bij het maken van het ontwerp en de plannen kijken we hoe alles veilig kan worden uitgevoerd en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Goed voorbereid aan de slag dus. Maar ook vlak voor en tijdens het werk moet je altijd opletten. Zijn de maatregelen die we bedacht hebben voldoende of moeten we bijsturen. Dagelijks doe ik een ronde langs het werk om te praten met de mannen die er bezig zijn. Ik tik ze niet als een politieagent op de vingers, maar coach ze om continu veilig te werken. Zowel voor zichzelf als voor een ander, want iedereen wil weer heelhuids naar huis.

Het verkeer moet tijdens de werkzaamheden het sluizencomplex kunnen blijven passeren. Hierbij speelt veiligheid ook een belangrijke rol. Vooral ’s ochtends en ’s middags is het erg druk met auto’s en fietsers die naar hun werk of naar school gaan. Daarmee houden we rekening. Zo plannen we zware transporten buiten de spits. Ook is de snelheid voor het wegverkeer op het gehele complex verlaagd naar 50 km/u. Voor fietsers blijft er een vrijliggend fietspad. En bij tijdelijke situaties zetten we geregeld verkeersregelaars in.

De bouw van de Nieuwe Sluis is natuurlijk mooi om te zien. Mijn advies kijk niet naar de werkzaamheden terwijl je autorijdt, maar let op de weg. De doorgaande route langs de Westsluis én de Oostsluis is gewijzigd. Het is belangrijk om vooral op al het verkeer te blijven letten. Ook fietsers stoppen geregeld om even een blik te werpen op het werk. Logisch, maar let op dat je veilig aan de kant stopt en geen andere weggebruikers hindert. Het veiligst is het om gebruik te maken van het uitkijkpunt mét fietsenstalling.

De werkzaamheden op het sluizencomplex vinden plaats achter gesloten bouwhekken. Het is verboden om onbevoegd een bouwterrein te betreden. Vaak rijden er grote machines en als die niemand verwachten, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Helaas geldt dit dus ook voor de schepen die aanleggen aan een kade waar een bouwterrein is. Van het schip afgaan, is niet overal meer mogelijk. We hebben geregeld overleg met Rijkswaterstaat en North Sea Port om aan te geven waar veilig aangelegd kan worden. Ook bij  ons ketenpark naast de Westsluis moeten we maatregelen nemen. Hier ligt een parkeerplaats voor al onze medewerkers. Daar komt dus een flinke hoeveelheid extra verkeer.

Ik werk al ruim tien jaar op verschillende projecten over de wereld als veiligheidsmanager. Als Vlaming werk in nu ook in het ‘buitenland’, maar iets dichter bij huis. Overal zie je verschillen in de veiligheidscultuur, toch staat het gelukkig bij iedereen hoog in het vaandel. Op mijn grootste project werkten 2000 mensen aan een containerterminal in Singapore. Straks zijn hier ruim zeshonderd mensen voor de Nieuwe Sluis aan het werk. Voordat je aan het werk mag, moet je een veiligheidstraining volgen. We bieden dat in meerdere talen aan, want er zijn ook medewerkers die geen Nederlands spreken. En ook die moeten natuurlijk begrijpen wat de regels zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan de gewenste veiligheidscultuur. Want veiligheid moet een hoge prioriteit hebben bij iedereen! Het mooie van mijn werk is om iedereen mee te laten groeien naar ons gewenste veiligheidsniveau.”

“Veiligheid heeft hoge prioriteit, zowel in de voorbereiding als tijdens het werk”

Geert Wouters, veiligheidsmanager aannemerscombinatie Sassevaart