Vervolg sloop gebouwen sluizencomplex

10 januari 2020

Vanaf 13 januari 2020 vervolgt de sloop van gebouwen om ruimte te maken voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. We starten met het voormalige kantoor van TMS Industrial Services op de Schependijk. De gebouwen zijn - na de verhuizing van TMS - sinds 2017 gebruikt door aannemerscombinatie Sassevaart. In de loop van de zomer van 2020 zijn de gebouwen en de fundering verwijderd.
Gebouw SSV

In de gebouwen is asbest aanwezig die we eerst verwijderen. Aansluitend strippen we de gebouwen, zodat daarna het daadwerkelijk ontmantelen kan beginnen. Tot slot slopen we de fundering en voeren de grond af die niet hergebruikt kan worden. Vrijkomend materiaal van de sloopwerkzaamheden wordt zo veel als mogelijk hergebruikt. Het geschikte slooppuin van de gebouwen, funderingen en bestrating breekt de aannemer op eigen terrein om het te hergebruiken als fundering voor de wegen en bouwwegen. Al het andere vrijkomende materiaal wordt gescheiden in containers en vervolgens afgevoerd naar erkende afvalverwerkers.

Hinder
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de wettelijke normen van geluidshinder, dit monitoren we. Ook voldoen we bij de sanering van asbest en grond aan strenge voorschriften ter bescherming van de omgeving en het milieu.