Heien en trilwerkzaamheden komende tijd

31 oktober 2019

We hebben het overzicht met de komende hei- en trilwerkzaamheden bijgewerkt. We hebben al veel werkzaamheden afgerond en een aantal staan pas later op de planning. De werkzaamheden voor het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van 2020 lichten we graag kort toe. We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken.
heien

De hei- en trilwerkzaamheden van de komende periode zijn:

Kleine bouwkuip bodemroosters
Het trillen van de tijdelijke wanden voor de kleine bouwkuip in de toekomstige sluiskolk zijn begin november 2019 gereed. In deze bouwkuip maken we de bodemroosters voor de Nieuwe Sluis. Meer hierover: nieuwsbericht aparte kleine bouwkuip voor bodemroosters.

Ankerschermen binnenhoofd
Eerder dit jaar hebben we ankerschermen aangebracht bij het binnenhoofd op bestaande grond. Van half november 2019 tot eind februari 2020 heien en trillen we de ankerschermen op het nieuw opgeperste deel. De damplanken trillen we de grond in om in een latere fase de legankers van de diepwanden en de tijdelijke cement-bentonietwanden hieraan te koppelen. De wanden die de bouwkuip gaan vormen, blijven stevig op hun plek staan door ze te verankeren. De ankerschermen voor het buitenhoofd zijn inmiddels gereed.

Verankeringsdamwand sluisplateau Oost
Afgelopen zomer hebben we de damwanden en combiwand die het sluisplateau Oost omsluit, getrild vanaf het water. Vervolgens hebben we zand opgespoten om het grondlichaam te creëren. Wanneer dit zand voldoende verdicht is, starten we met het trillen van de lange verankeringsdamwand voor het oostelijk sluisplateau. In totaal gaan er 268 damplanken ongeveer 8 meter de grond in. We starten medio december 2019 en werken door tot de kerstvakantie. De laatste planken gaan er begin januari 2020 in.

Dienstenhaven
Medio december 2019 starten we met het trillen van de nieuwe combiwanden voor de dienstenhaven. We starten met één stelling en begin 2020 vervolgen we met een tweede heistelling erbij tot medio april. Meer hierover: nieuwsbericht werk dienstenhaven van start.

Goessekade / Noodsteiger
Het trillen van de nieuwe Goessekade is eerder dit jaar afgerond. Medio 2020 starten we met het vervangen van de huidige wachtpalen die dienen als noodsteiger en ligplaatsen voor de scheepvaart parallel aan de Goessekade. We trillen de nieuwe palen vanaf het water. Hierover volgt later meer nieuws.

Buitenhaven West
In 2020 gaan we na het stormseizoen werken aan een de keerconstructie, nieuwe kade en wachtpalen voor de scheepvaart in de Buitenhaven West. Hierover volgt later meer.