Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Nieuwsarchief

Opspuiten binnenhoofd en sluisplateau Nieuwe Sluis start 16 september 10 september 2019
Open dag was geslaagd! 10 september 2019
Open dag bij Portaal van Vlaanderen 3 september 2019
Tijdelijke afsluiting uitkijkpunt 28 augustus 2019
Werkzaamheden nieuwe zebrapad 27 augustus 2019
Werkzaamheden op het water voor Sluisplateau Oost 1 augustus 2019
Kijken bij de bouw van de Nieuwe Sluis 4 juli 2019
Opspuiten buitenhoofd verloopt voorspoedig 4 juli 2019
Resultaten omgevingsonderzoek 4 juli 2019
Trillen ankerschermen buitenhoofd 2 juli 2019
Oversteekplaats voor bouwkuip Nieuwe Sluis 27 juni 2019
Bouw sluisdeuren- en bruggen in China 25 juni 2019
Hijswerk voor diepwand buitenhoofd 20 juni 2019
Start opspuiten buitenhoofd 13 juni 2019
Verplaatsen verlichting naast bypass Westsluis 11 juni 2019
Plaatsen waterspanningsmeters in binnenstad Terneuzen 7 juni 2019
Heiwerk oostelijke kolkwand in volle gang 5 juni 2019
Contouren Nieuwe Sluis zichtbaar 5 juni 2019
Iedereen bijgepraat tijdens inloopavond 5 juni 2019
Werkzaamheden rotonde Schependijk 31 mei 2019
Herstelwerkzaamheden weg naast Westsluis 23 mei 2019
Heiwerkzaamheden naast bypass Westsluis 16 mei 2019
Volgende inloopavond dinsdag 4 juni 2019 14 mei 2019
Vervolg heien/trillen naast weg Westsluis 10 mei 2019
Omgevingsonderzoek: laat uw mening horen! 7 mei 2019
Lees onze nieuwe brochure! 7 mei 2019
Diepere schepen door Oostsluis 7 mei 2019
Kapitein Rooiboskanaal officieel geopend! 6 mei 2019
Oplevering Kapitein Rooiboskanaal 2 mei 2019
Hinder weg naast Westsluis door trillen buispalen 2 mei 2019
Werkzaamheden bypass Westsluis 30 april 2019
Hei- en trilwerkzaamheden voor oostelijke kolkwand en buitenhoofd Nieuwe Sluis 25 april 2019
Geluid, trillingen en grondwater houden we in de gaten 23 april 2019
Opfrissen belijningen wegen sluizencomplex 17 april 2019
Extra hopper op sluizencomplex 17 april 2019
Aanvaarbescherming Kapitein Rooiboskanaal 17 april 2019
Transporten naar Nieuw Neuzenpolder 16 april 2019
Afsluiting voetpad tussen Middensluis en Oostsluis 16 april 2019
Korte verkeershinder door plaatsen baggerleiding 10 april 2019
Heien/trillen damwand west van de Nieuwe Sluis 5 april 2019
Nieuwe expositie informatiecentrum officieel geopend 4 april 2019
Tijdelijke wegversmalling fietsers en omleiding voetgangers Westsluis 29 maart 2019
Aanpassen meerpalen Binnen- en Buitenhaven West 29 maart 2019
Werk aan kabels en leidingen in Grenulaan 28 maart 2019
Stand van zaken afgraven Schependijk 28 maart 2019
Dit weekend sloop verkeerstoren bij Westsluis 18 maart 2019
Watertappunt sluizencomplex buiten gebruik 7 maart 2019
Eerste hopper in Terneuzen voor bouw Nieuwe Sluis 4 maart 2019
Start trillen Goessekade 4 maart 2019
Update werkzaamheden Schependijk 1 maart 2019