Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Nieuwsarchief

Start 24 uur per dag ontgraven buitenhoofd 13 januari 2020
Vervolg sloop gebouwen sluizencomplex 10 januari 2020
Bredere schepen toegestaan door Kapitein Rooiboskanaal 23 december 2019
Laatste diepwand Nieuwe Sluis in 2020 18 december 2019
Een terugblik: werk aan de Nieuwe Sluis in 2019 18 december 2019
Ontgraven buitenhoofd Nieuwe Sluis gestart 12 december 2019
Starthandeling werk dienstenhaven 12 december 2019
Start heiwerk dienstenhaven 9 december 2019
Veilig op weg! Meedoen is makkelijk 2 december 2019
Bypass Oostsluis open 22 november 2019
Heien en trilwerkzaamheden komende tijd 31 oktober 2019
Terugblik inloopavond 29 oktober 2019 30 oktober 2019
Werk dienstenhaven van start 30 oktober 2019
Geluid, trillingen en grondwater houden we in de gaten 24 oktober 2019
Ook tijdelijke weg bij de Oostsluis 17 oktober 2019
Aparte kleine bouwkuip voor bodemroosters 15 oktober 2019
Werk T-splitsing bij Frontmuur Noordwest 15 oktober 2019
Tijdelijk andere inrit bouwterrein 11 oktober 2019
29 oktober 2019: Inloopavond 10 oktober 2019
Grondtransport bij dienstenhaven 10 oktober 2019
Toename grondtransporten naar Nieuw Neuzenpolder 27 september 2019
Sloop remmingwerk Middensluis 27 september 2019
Opspuiten binnenhoofd en sluisplateau Nieuwe Sluis 10 september 2019
Open dag was geslaagd! 10 september 2019
Open dag bij Portaal van Vlaanderen 3 september 2019
Tijdelijke afsluiting uitkijkpunt 28 augustus 2019
Werkzaamheden nieuwe zebrapad 27 augustus 2019
Werkzaamheden op het water voor Sluisplateau Oost 1 augustus 2019
Kijken bij de bouw van de Nieuwe Sluis 4 juli 2019
Opspuiten buitenhoofd verloopt voorspoedig 4 juli 2019
Resultaten omgevingsonderzoek 4 juli 2019
Trillen ankerschermen buitenhoofd 2 juli 2019
Oversteekplaats voor bouwkuip Nieuwe Sluis 27 juni 2019
Bouw sluisdeuren- en bruggen in China 25 juni 2019
Hijswerk voor diepwand buitenhoofd 20 juni 2019
Start opspuiten buitenhoofd 13 juni 2019
Verplaatsen verlichting naast bypass Westsluis 11 juni 2019
Plaatsen waterspanningsmeters in binnenstad Terneuzen 7 juni 2019
Heiwerk oostelijke kolkwand in volle gang 5 juni 2019
Contouren Nieuwe Sluis zichtbaar 5 juni 2019
Iedereen bijgepraat tijdens inloopavond 5 juni 2019
Werkzaamheden rotonde Schependijk 31 mei 2019
Herstelwerkzaamheden weg naast Westsluis 23 mei 2019
Heiwerkzaamheden naast bypass Westsluis 16 mei 2019
Volgende inloopavond dinsdag 4 juni 2019 14 mei 2019
Vervolg heien/trillen naast weg Westsluis 10 mei 2019
Omgevingsonderzoek: laat uw mening horen! 7 mei 2019
Lees onze nieuwe brochure! 7 mei 2019
Diepere schepen door Oostsluis 7 mei 2019
Kapitein Rooiboskanaal officieel geopend! 6 mei 2019