Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Nieuwsarchief

Herstelwerkzaamheden weg naast Westsluis 23 mei 2019
Heiwerkzaamheden naast bypass Westsluis 16 mei 2019
Volgende inloopavond dinsdag 4 juni 2019 14 mei 2019
Vervolg heien/trillen naast weg Westsluis 10 mei 2019
Omgevingsonderzoek: laat uw mening horen! 7 mei 2019
Lees onze nieuwe brochure! 7 mei 2019
Diepere schepen door Oostsluis 7 mei 2019
Kapitein Rooiboskanaal officieel geopend! 6 mei 2019
Oplevering Kapitein Rooiboskanaal 2 mei 2019
Hinder weg naast Westsluis door trillen buispalen 2 mei 2019
Werkzaamheden bypass Westsluis 30 april 2019
Hei- en trilwerkzaamheden voor oostelijke kolkwand en buitenhoofd Nieuwe Sluis 25 april 2019
Geluid, trillingen en grondwater houden we in de gaten 23 april 2019
Opfrissen belijningen wegen sluizencomplex 17 april 2019
Extra hopper op sluizencomplex 17 april 2019
Aanvaarbescherming Kapitein Rooiboskanaal 17 april 2019
Transporten naar Nieuw Neuzenpolder 16 april 2019
Afsluiting voetpad tussen Middensluis en Oostsluis 16 april 2019
Korte verkeershinder door plaatsen baggerleiding 10 april 2019
Heien/trillen damwand west van de Nieuwe Sluis 5 april 2019
Nieuwe expositie informatiecentrum officieel geopend 4 april 2019
Tijdelijke wegversmalling fietsers en omleiding voetgangers Westsluis 29 maart 2019
Aanpassen meerpalen Binnen- en Buitenhaven West 29 maart 2019
Werk aan kabels en leidingen in Grenulaan 28 maart 2019
Stand van zaken afgraven Schependijk 28 maart 2019
Dit weekend sloop verkeerstoren bij Westsluis 18 maart 2019
Watertappunt sluizencomplex buiten gebruik 7 maart 2019
Eerste hopper in Terneuzen voor bouw Nieuwe Sluis 4 maart 2019
Start trillen Goessekade 4 maart 2019
Update werkzaamheden Schependijk 1 maart 2019
Verplaatsen uitkijkpunt 1 maart 2019
Maatregelen voor fietsverkeer 20 februari 2019
Aanleg diepwanden van start 20 februari 2019
Tijdelijke weg langs Frontmuur Noordwest 20 februari 2019
Goed bezochte inloopavond 20 februari 2019
Plaatsen peilbuizen aan De Blokken 19 februari 2019
Graven Kapitein Rooiboskanaal 11 februari 2019
Laatste aanpassingen rotonde N252 nabij busstation Terneuzen 5 februari 2019
Plaatsen peilbuizen in de Steenkamplaan 17 januari 2019
Ketenpark aannemer Sassevaart in gebruik 17 januari 2019
Ontwerpbesluit onttrekken grondwater 17 januari 2019
Komt u ook? Inloopavond 19 februari 2019 in het Waterschapskantoor 17 januari 2019
Heien en trillen nieuwe kade Schependijk 15 januari 2019
Plaatsing peilbuizen aan de Scheldekade 11 januari 2019
Aanpassing rotonde N252 11 januari 2019
Afsluiting Goessekade 3 januari 2019
Op naar een mooi 2019! 20 december 2018
Werk aan de Schependijk 20 december 2018
Voortgang Kapitein Rooiboskanaal 19 december 2018
Frontmuur Zuidwest in opbouw 19 december 2018