Extra transporten op het sluizencomplex

3 februari 2020

De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen is in volle gang! Om te kunnen bouwen is veel materiaal en materieel nodig. De komende weken zijn er extra transporten die het sluizencomplex passeren van en naar de verschillende bouwlocaties. Het kan dus drukker zijn op de weg.
Vrachtverkeer

Dienstenhaven
Het trillen van de combiwand voor de nieuwe kade in de dienstenhaven verloopt voorspoedig. Vanaf  begin februari komen in twee weken de laatste vrachten met zeventig palen. Aansluitend arriveren  de laatste tien vrachten met planken op het bouwterrein Dienstenhaven. Meer informatie over de werkzaamheden aan de dienstenhaven.

Bouwkuip buitenhoofd
Het vervolg van het ontgraven buitenhoofd gebeurt in een bouwkuip vol water. Daarvoor is een modulair ponton, twee kranen, grondpersen en overig materieel nodig. Van begin tot half februari komen ongeveer zestig transporten hiervoor naar het bouwterrein Zeevaartweg. Meer informatie over de werkzaamheden aan bouwkuip buitenhoofd.

Laatste wanden binnenhoofd
De laatste diepwand voor de Nieuwe Sluis is gereed. Nu realiseren we nog de laatste cement-bentonietwanden voor de bouwkuip binnenhoofd. Hiervoor arriveren in de maand februari twee keer per dag  een transport met twee lange palen van 45 meter met bijzonder transport. Als deze wanden gereed zijn, ontmantelen we aansluitend de bentonietcentrale volledig en voeren hem af. Dit zorgt in totaal ook voor zo’n dertig transporten verspreid over februari en maart. Meer informatie over de laatste wanden binnenhoofd en ontmanteling bentonietcentrale.

Gronddepot Nieuw Neuzenpolder
Net als voor de diepwanden voeren we ook de afgegraven grond voor de cement-bentonietwanden bij het binnenhoofd af naar het gronddepot in de Nieuw Neuzenpolder. In de maand februari gaat het nog om drie vrachten per uur. Meer informatie over de grondtransporten naar de Nieuw Neuzenpolder.